LP/2018/33 Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 030014/2018-ANAP-0005821
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 107/2017 z dňa 1.3.2017
bod č. B.2
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/33
Dátum začiatku MPK: 23.01.2018
Dátum konca MPK: 05.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)