LP/2018/32 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Zdravotná a liečebná starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S00767-2018-OL
Podnet: Podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/32
Dátum začiatku MPK: 22.01.2018
Dátum konca MPK: 09.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.02.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)