LP/2018/316 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Súvisiaci proces: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Ústava, ústavné zákony
Ústavné súdnictvo
Orgány ochrany práva
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 41223/2018/120
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: *
Posledná zmena: 23.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/316
Dátum začiatku MPK: 28.05.2018
Dátum konca MPK: 29.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)