LP/2018/314 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 11143/2018-M_OPVA
Podnet: iniciatívny návrh MPSVR SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/314
Dátum začiatku MPK: 28.05.2018
Dátum konca MPK: 15.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)