LP/2018/313 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Rozpočtové právo
Kontrolný systém
Štátna správa
Územná samospráva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/009390/2018-1411
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/313
Dátum začiatku MPK: 31.05.2018
Dátum konca MPK: 20.06.2018
Novelizované predpisy: 357/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

374/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

278/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 31.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)