LP/2018/312 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/007160/2018-622
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2018-2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/312
Dátum začiatku MPK: 25.05.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 21.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)