LP/2018/311 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-32421/2018
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/311
Dátum začiatku MPK: 25.06.2018
Dátum konca MPK: 16.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)