LP/2018/31 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/000543/00241
Podnet: § 59 písm. a) zákona č. .../2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/31
Dátum začiatku MPK: 22.01.2018
Dátum konca MPK: 09.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.02.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 12.03.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 18.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 18.05.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: