LP/2018/307 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/011169/2018-6
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 02.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/307
Dátum začiatku MPK: 28.05.2018
Dátum konca MPK: 01.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)