LP/2018/3 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: KM-OBL-356/2017
Podnet: Úloha B.4 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2013 zo dňa 26. septembra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/3
Dátum začiatku MPK: 03.01.2018
Dátum konca MPK: 23.01.2018
Novelizované predpisy: 480/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)