LP/2018/297 Návrh Riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (SMEs)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/012215/2018-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/297
Dátum začiatku MPK: 21.05.2018
Dátum konca MPK: 01.06.2018
Dátum ukončenia procesu: 04.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)