LP/2018/296 Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1267/2018/OKA2030-10
Podnet: Na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 350 z 24. júla 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/296
Dátum začiatku MPK: 23.05.2018
Dátum konca MPK: 05.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 13.06.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)