LP/2018/293 Zákon Návrh zákona ktorým sa mení zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov v znení zákona č. 56/2018 Z. z. a zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 15644/2018-2062-25688
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/293
Dátum začiatku MPK: 18.05.2018
Dátum konca MPK: 07.06.2018
Novelizované predpisy: 147/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

182/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 18.05.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)