LP/2018/290 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17877/2018/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/290
Dátum začiatku MPK: 17.05.2018
Dátum konca MPK: 06.06.2018
Novelizované predpisy: 223/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 17.05.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: