LP/2018/29 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ..., ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-079-772
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného vnútrobankového pripomienkového konania je nevyhnutnosť vydať predmetné opatrenie do začiatku účinnosti zákona č. 282/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda do 23. februára 2018.
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/29
Dátum začiatku MPK: 22.01.2018
Dátum konca MPK: 30.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: