LP/2018/289 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Finančné právo
Daňové právo
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/011335/2018-724
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/289
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 04.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)