LP/2018/288 Návrh opatrení na zabezpečenie riadnej implementácie Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách s ohľadom na výsledky hodnotenia Slovenskej republiky vo Fáze 1bis

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Nelegislatívna oblasť
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 34593/2018/82/K17/SK
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/288
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 28.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)