LP/2018/284 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 7149-P/2018
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/284
Dátum začiatku MPK: 14.05.2018
Dátum konca MPK: 01.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 14.05.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2018
Ukončenie štádia: 23.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.08.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)