LP/2018/283 Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/006537/2018-77
Podnet: Transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/283
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 04.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 06.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)