LP/2018/282 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 6548/2018-9.1
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 zo 14. marca 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/282
Dátum začiatku MPK: 14.05.2018
Dátum konca MPK: 01.06.2018
Novelizované predpisy: 465/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 14.05.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)