LP/2018/281 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13323/2018–M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 28.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/281
Dátum začiatku MPK: 14.05.2018
Dátum konca MPK: 18.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 14.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 18.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.05.2018
Ukončenie štádia: 22.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)