LP/2018/278 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7125-P/2018
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/278
Dátum začiatku MPK: 11.05.2018
Dátum konca MPK: 24.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 11.05.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)