LP/2018/275 Návrh Národného investičného plánu SR na roky 2018 – 2030 - pilotná verzia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2188/2018/OSP-1
Podnet: Úloha bodu B. 1. uznesenia vlády SR č. 111/2017 zo dňa 1. 3. 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/275
Dátum začiatku MPK: 11.05.2018
Dátum konca MPK: 24.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 11.05.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)