LP/2018/273 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6114/2018-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenia úhrady výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce dotknutým subjektom.
Posledná zmena: 05.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/273
Dátum začiatku MPK: 11.05.2018
Dátum konca MPK: 17.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 17.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)