LP/2018/272 Návrh Plán obnovy relevantných budov 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 12462/2018/SV-33614-M
Podnet: Na základe zákona č. 321/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/272
Dátum začiatku MPK: 14.05.2018
Dátum konca MPK: 25.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 14.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.05.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)