LP/2018/271 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky z ..... 2018, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5998-14673/2018/SRR
Podnet: § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/271
Dátum začiatku MPK: 10.05.2018
Dátum konca MPK: 30.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)