LP/2018/270 Opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-099-823
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/270
Dátum začiatku MPK: 10.05.2018
Dátum konca MPK: 30.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 03.08.2018
Ukončenie štádia: 03.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 14.09.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2018
Ukončenie štádia: