LP/2018/27 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1313/2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2018/001043-002
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: 5 pracovných dní (podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ)
Posledná zmena: 25.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/27
Dátum začiatku MPK: 19.01.2018
Dátum konca MPK: 25.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 25.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)