LP/2018/267 Návrh Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2018/6513:2-26B0
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/267
Dátum začiatku MPK: 10.05.2018
Dátum konca MPK: 23.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)