LP/2018/259 Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 048531/2018-OIĽZ-0051037
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/259
Dátum začiatku MPK: 02.05.2018
Dátum konca MPK: 16.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 16.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)