LP/2018/253 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného inform
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: O-1/2018
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/253
Dátum začiatku MPK: 30.04.2018
Dátum konca MPK: 22.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 22.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre správne právo pri MVSR (Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky)