LP/2018/246 Návrh záverečného účtu za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Rozpočtové a príspevkové organizácie
Štátna správa
Štátne orgány
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2018/00818-PRED
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/246

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)