LP/2018/244 Návrh na uzavretie akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2018 - 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 047645/2018-EUPO1-0048665
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/244
Dátum začiatku MPK: 27.04.2018
Dátum konca MPK: 14.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 14.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)