LP/2018/243 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 15401/2018/OVPA/38730-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/243
Dátum začiatku MPK: 26.04.2018
Dátum konca MPK: 11.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2018
Ukončenie štádia: 11.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.05.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.06.2018
Ukončenie štádia: 13.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)