LP/2018/241 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 14327/2018/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/241
Dátum začiatku MPK: 27.04.2018
Dátum konca MPK: 21.05.2018
Novelizované predpisy: 21/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: