LP/2018/24 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankovníctvo a peňažníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/006641/2018-621
Podnet: Plán Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/24
Dátum začiatku MPK: 15.01.2018
Dátum konca MPK: 02.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.02.2018
Ukončenie štádia: 16.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)