LP/2018/235 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011169/2018-6
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 30.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/235
Dátum začiatku MPK: 20.04.2018
Dátum konca MPK: 26.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)