LP/2018/230 Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10137/2018-4230-21348
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba získať urýchlené potvrdenie oficiálnej účasti SR na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 po schválení materiálu v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne vo vláde SR.
Posledná zmena: 21.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/230
Dátum začiatku MPK: 16.04.2018
Dátum konca MPK: 20.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 20.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)