LP/2018/229 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 12321/2018-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/229
Dátum začiatku MPK: 17.04.2018
Dátum konca MPK: 09.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 09.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: