LP/2018/227 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 1726/2018-410
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/227
Dátum začiatku MPK: 16.04.2018
Dátum konca MPK: 07.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 07.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: