LP/2018/226 Návrh na zrušenie úlohy bodu B.11. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 589 z 13.12.2017 k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 045901/2018-RED1- 0043587
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/226
Dátum začiatku MPK: 17.04.2018
Dátum konca MPK: 30.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)