LP/2018/224 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 39682/2018-110
Podnet: Prijatie zákona č. 65/2018 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/224
Dátum začiatku MPK: 23.05.2018
Dátum konca MPK: 12.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 22.05.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.06.2018
Ukončenie štádia: 19.07.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)