LP/2018/223 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011125/2018-632
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 03.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/223
Dátum začiatku MPK: 17.04.2018
Dátum konca MPK: 23.04.2018
Dátum ukončenia procesu: 03.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.05.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.05.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)