LP/2018/222 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa
a
§ 108 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: