LP/2018/220 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo procesné
Konanie o sťažnostiach
Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Prokuratúra
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-116/2018
Podnet: Programové vyhlásenie vlády schválené dňa 26. marca 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/220
Dátum začiatku MPK: 12.04.2018
Dátum konca MPK: 03.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.05.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)