LP/2018/22 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/1299-56AA
Podnet: Úloha č. 9 na mesiac apríl Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/22
Dátum začiatku MPK: 27.02.2018
Dátum konca MPK: 19.03.2018
Novelizované predpisy: 61/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.01.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 19.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)