LP/2018/218 Návrh záverečného účtu za Kanceláriu Ústavného súdu SR za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KUS SPR 121/2018
Podnet: vlastný
Zodpovedná inštitúcia: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mosný, Tomáš, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/218
Dátum ukončenia procesu: 12.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)