LP/2018/217 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z.......2018 o podrobnostiach o preddavkoch na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S05739-2018-OL
Podnet: § 19 ods. 23 a § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/217
Dátum začiatku MPK: 10.04.2018
Dátum konca MPK: 30.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)