LP/2018/214 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S05237-2018-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/214
Dátum začiatku MPK: 10.04.2018
Dátum konca MPK: 30.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)