LP/2018/212 Návrh Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 12026/2018-M_OPVA
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/212
Dátum začiatku MPK: 10.04.2018
Dátum konca MPK: 23.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)